EU Project

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Program name: Rural Development Program 2014-2020, Action 16 "Cooperation"
The project is implemented in a consortium called:

OPERATIONAL GROUP: PRECISION HORTICULTURE

which consists of: Agro Smart Lab (leader of consortium), University of Agriculture in Krakow, Agrosan
Total budget of the operation: PLN 4 112 845,00
Aid amount: PLN 3 920 088,00
Assistance contract number: 00010.DDD.6509.00003.2019.06
Sources of financing for the operation: Advance payment and own contribution, European Agricultural Fund for Rural Development and National Public Funds

Operation title: Country system of precise diagnosis of diseases, pests and fertilization needs in horticultural production

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i jakości uprawianych warzyw/owoców oraz ograniczenie kosztów produkcji, dzięki ogólnokrajowemu systemowi wspomagania decyzji w uprawach ogrodniczych.

Zakończono projekt „Precyzyjne Ogrodnictwo” w ramach, którego zrealizowane zostały następujące działania:

  1. System informowania o wystąpieniu infekcji chorobowych oraz zagrożeń ze strony szkodników – Raport
  2. Innowacyjne metody badania parametrów gleb i roślin przy pomocy techniki FT-IR i XRF – Raport
  3. Opracowanie metody przewidywania ryzyka wystąpienia niedoborów składników – Raport
  4. Kalkulator bilansu dwutlenku węgla i azotu – Raport
  5. Kalkulator nawozowy – Raport
  6. Menadżer pola – Raport
  7. Ocena zagrożenia ze strony chorób i szkodników – Raport