Profesjonalna diagnostyka

We offer:

 1. Soil testing in terms of fertilisation needs before and during cultivation

  SELECT
 2. Badania liści pod względem zawartości makro i mikroskładników

  SELECT
 3. Badanie parametrów fizykochemicznych roztworów wodnych

  SELECT
 4. Testing for the presence of nematodes in soil and plants

  SELECT
 5. Badania roślin pod względem chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych

  SELECT
 6. Soil pathogen tests: Verticillium sp., Phytophthora sp., Plasmodiophora brassicae (clubroot)

  SELECT
 7. Testing for pesticide residues in plants and soil

  SELECT