Projekt UE

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”.
Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie:

GRUPA OPERACYJNA: PRECYZYJNE OGRODNICTWO

którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan
Całkowity budżet operacji: 4 112 845,00 PLN
Kwota pomocy: 3 920 088,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00010.DDD.6509.00003.2019.06
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

Tytuł Operacji: Ogólnopolski system precyzyjnej diagnozy chorób, szkodników oraz potrzeb nawożeniowych w produkcji ogrodniczej

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i jakości uprawianych warzyw/owoców oraz ograniczenie kosztów produkcji, dzięki ogólnokrajowemu systemowi wspomagania decyzji w uprawach ogrodniczych.

Zakończono projekt „Precyzyjne Ogrodnictwo” w ramach, którego zrealizowane zostały następujące działania:

  1. System informowania o wystąpieniu infekcji chorobowych oraz zagrożeń ze strony szkodników – Raport
  2. Innowacyjne metody badania parametrów gleb i roślin przy pomocy techniki FT-IR i XRF – Raport
  3. Opracowanie metody przewidywania ryzyka wystąpienia niedoborów składników – Raport
  4. Kalkulator bilansu dwutlenku węgla i azotu – Raport
  5. Kalkulator nawozowy – Raport
  6. Menadżer pola – Raport
  7. Ocena zagrożenia ze strony chorób i szkodników – Raport